Política de privacitat

PRIVACITAT

1.   Laietà Boutique té una preocupació especial per la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels seus clients.

2.   En el moment que un client es registra al servidor segur de Laietà Boutique o fa una comanda, les seves dades personals i les relatives a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades de Laietà Boutique, que només les utilitza per tramitar la comanda.

3.  Laietà Boutique assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas no seran cedides a altres empreses.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: LOPD

1.   En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el reglament de desenvolupament d’aquesta llei,  les dades personals dels usuaris recollides per mitjà d’aquest formulari es tractaran i s’incorporaran al fitxer de titularitat d’EMEDE, denominat Laietà Boutique, i seran gestionats per EMEDE per dur a terme la gestió correcta del servei. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a info@emede.com

2.   Per això, una de les principals preocupacions dels usuaris d’Internet és la seguretat de les dades a la xarxa. S’entén per transacció de comerç electrònic el procés d’establiment  d’un acord comercial que inclou el contacte entre dues parts: client i empresa.  

3.   Els aspectes que ha de reunir tota transacció comercial són: 

L’autenticació, que garanteix la personalitat jurídica o física amb què ens comuniquem.

La integritat, és a dir, el fet que el contingut de la comunicació entre dues parts no pugui ser modificat. 

La confidencialitat, que consisteix a garantir que cap persona no autoritzada pugui conèixer el contingut de les comunicacions originades per la transacció.

PROCÉS DE COMPRA A LAIETÀ BOUTIQUE

A continuació es descriuen els processos que intervenen en la compra a través del servidor de Laietà Boutique: 

1. Registre de clients

El client es registra emplenant un formulari amb les seves dades personals i donant-se d’alta en el sistema amb un nom d’usuari i una contrasenya que ell mateix decideix. Aquest procés implica la tramesa de les dades, que es du a terme de forma segura mitjançant un sistema avançat de seguretat SSL (Secure Socket Layer). 

La majoria de navegadors accepten l’SSL, però davant de qualsevol dubte adreceu-vos al vostre proveïdor d’accés a Internet. 

En fer una transacció que impliqui intercanvi d’informació confidencial, s’accedeix automàticament a la zona segura del servidor i s’indica aquesta circumstància mitjançant la visualització d’una URL del tipus https://www.laietaboutique.cat al navegador amb una icona en forma de cadenat tancat. 


2. Cistell

El client navega per Laietà Boutique i incorpora al seu cistell els articles que vol comprar.

Les galetes (cookies) són petits fragments d’informació que Laietà Boutique necessita per conèixer els interessos dels seus clients i que no contenen cap tipus d’informació personal.

La majoria dels navegadors accepten automàticament les galetes (cookies), però també és possible configurar-los perquè no les acceptin. En aquest cas es podrà navegar per Laietà Boutique, però potser no es tindrà  accés a algunes de funcions que ofereix la plataforma. 

3. Tramitació de la comanda

Una vegada finalitzat el procés de selecció d’articles, es passa a l’apartat de confirmació de la comanda, en què se sol·licita al client que s’identifiqui, si ja s’ha registrat anteriorment, o en cas contrari se li demana que es registri.

Quan el client està registrat, les seves dades personals estan allotjades al servidor segur de Laietà Boutique gestionat per EMEDE i no viatgen per la xarxa.

Aquesta fase es du a terme de forma totalment segura, en estar integrada dins del servidor segur de Laietà Boutique gestionat per EMEDE.

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

Aquestes són algunes de les precaucions que s’aconsellen als clients de Laietà Boutique:

1.     No facilitar a ningú el nom d’usuari ni la contrasenya.

2.     No apuntar aquesta informació a llocs a què es pugui accedir fàcilment: ordinador, agenda…

3.     Utilitzar sempre el sistema de seguretat SSL proporcionat per Laietà Boutique.

4.     Desconnectar sempre la sessió del navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema un nom d’usuari o contrasenya.

DADES DEL CLIENT

Registre, modificació, política de seguretat i confidencialitat 

1.     Per fer les compres a Laietà Boutique o per accedir a determinats serveis, cal registrar les dades personals i elegir una contrasenya, que permetrà accedir a totes les zones que requereixen una identificació prèvia. 

2.     Això evitarà que, en endavant, s’hagi de tornar a emplenar aquestes dades. 

3.     En el moment en què algú es registri al servidor segur de Laietà Boutique o es realitzi una comanda, les dades personals dels usuaris són incorporades a la base de dades de Laietà Boutique i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda. 

4.     En qualsevol moment es poden modificar les dades, registre de client (canvi de domicili, telèfon…) o sol·licitar el recordatori de la contrasenya. 

5.     Conforme a la garantia de seguretat i confidencialitat de Laietà Boutique, Laietà Boutique està especialment interessada a oferir als seus clients el nivell de seguretat més alt i a protegir la confidencialitat de les seves dades. 

6.     Per això, les transaccions comercials es fan en un entorn de servidor segur amb un protocol SSL (Secure Socket Layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades amb un xifratge de 128 bits, que assegura el nivell més elevat de protecció a les comunicacions.

7.     Si en algun moment es produeixen problemes per accedir a alguna part del web de Laietà Boutique, pot ser a causa del model o versió del navegador o de la manera com estan configurades les opcions. 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els clients de Laietà Boutique poden exercir tothora els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del formulari d’”Informació de contacte”.